ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ปวช.   ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

สาขาวิชา ปวช. ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 การจัดการโลจิสติกส์  การจัดการโลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ปวส. และ ทล.บ.  ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

  สาขาวิชา ปวส. และ ทล.บ.                   รอบเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อ สาขางาน ระดับชั้น ปวส. และ ทล.บ.   รอบเพิ่มเติม
เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์ ม.6
เทคนิคเครื่องกล  เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี
เทคนิคโลหะ  เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ  ม.6
โยธา โยธา ม.6
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการคลังสินค้า
การจัดการโลจิสติกส์ฯ  การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6
เทคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์ 
   
เทคโนโลยียานยนต์ ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์ ทล.บ.
   
   

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


regis

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ